Moonga Simba EA FC 24 - Rating and Potential - Career Mode | FIFACM

Moonga
Simba

EA FC 24 Ratings and Stats

Similar players to Moonga Simba

Info OVR POT GRO Age $ SM WF WR IGS
RW | 2022 - 2026
64
85
21
17
€1.8M
€4K
3
3
H / M
176cm | 5'9"
Average (64kg | 141lbs)
?
1,535
RW, ST | 2024 - 2028
74
83
9
19
€9M
€21.5K
3
3
H / M
181cm | 5'11"
Average (66kg | 146lbs)
?
1,713
RW | 2023 - 2026
63
81
18
17
€1.2M
€1.8K
3
3
M / M
180cm | 5'10"
Average (76kg | 168lbs)
?
1,521
RW, LW, ST | 2021 - 2024
64
82
18
18
€1.5M
€4.7K
4
3
H / M
178cm | 5'10"
Lean (67kg | 148lbs)
?
1,624
RW, LWB, RM | 2022 - 2024
63
64
1
25
€575K
€4.4K
3
3
M / M
180cm | 5'10"
Average (75kg | 165lbs)
?
1,730
RW | 2023 - 2026
67
73
6
23
€1.6M
€4.4K
3
3
H / M
173cm | 5'8"
Lean (70kg | 154lbs)
?
1,687
RW, ST | 2023 - 2027
63
72
9
22
€1.1M
€2.9K
3
3
H / M
178cm | 5'10"
Lean (70kg | 154lbs)
?
1,535
RW | 2023 - 2026
66
74
8
22
€1.9M
€2.4K
3
2
M / M
175cm | 5'8"
Lean (71kg | 157lbs)
?
1,750
RW, ST, LW | 2024 - 2027
61
67
6
23
€525K
€900
3
3
H / L
175cm | 5'8"
Average (72kg | 159lbs)
?
1,559
RW, LWB, RWB | 2024 - 2027
64
70
6
23
€925K
€1.7K
4
3
M / H
185cm | 6'0"
High & Average+ (72kg | 159lbs)
?
1,715
RW, RM | 2022 - 2027
69
82
13
21
€3.4M
€2.7K
4
3
H / M
174cm | 5'8"
Lean (66kg | 146lbs)
?
1,746
RW, RM | 2022 - 2024
67
72
5
23
€1.5M
€3K
3
3
H / L
178cm | 5'10"
Lean (73kg | 161lbs)
?
1,723
RW, LW, CF | 2022 - 2025
66
74
8
22
€1.9M
€3.1K
3
2
M / M
181cm | 5'11"
Average (75kg | 165lbs)
?
1,722
RW, ST | 2022 - 2024
67
75
8
22
€2.3M
€4K
3
2
H / M
181cm | 5'11"
Average (77kg | 170lbs)
?
1,641
RW | 2022 - 2025
65
71
6
23
€1.1M
€1.9K
3
3
M / M
189cm | 6'2"
High & Average (80kg | 176lbs)
?
1,590
RW, LW, RM | 2023 - 2028
64
79
15
19
€1.4M
€850
3
3
H / M
174cm | 5'8"
Average (71kg | 157lbs)
?
1,568
73
73
0
31
€2.5M
€24K
4
3
H / L
175cm | 5'8"
Stocky (73kg | 161lbs)
?
1,759
RW, ST, CAM | 2019 - 2025
68
77
9
21
€2.7M
€4.8K
3
3
H / M
185cm | 6'0"
High & Average+ (75kg | 165lbs)
?
1,742
Loan
RW, ST | 2019 - 2027
65
78
13
20
€1.7M
€3.1K
3
3
H / M
184cm | 6'0"
Average (73kg | 161lbs)
?
1,604
RW | 2023 - 2025
67
76
9
22
€2.3M
€2.6K
3
2
H / M
183cm | 6'0"
Stocky (73kg | 161lbs)
?
1,680
Loan
RW, CF, RM | 2023 - 2027
67
72
5
22
€1.6M
€1.8K
3
3
H / L
175cm | 5'8"
Average (72kg | 159lbs)
?
1,696
RW, RB | 2023 - 2024
53
69
16
17
€230K
€1.1K
3
3
M / H
175cm | 5'8"
Lean (68kg | 150lbs)
?
1,444
RW, RWB | 2023 - 2026
65
67
2
24
€925K
€2.9K
3
2
M / M
168cm | 5'6"
Short & Lean- (66kg | 146lbs)
?
1,668
58
66
8
21
€450K
€3.5K
3
3
M / L
183cm | 6'0"
Average (72kg | 159lbs)
?
1,386
Loan
RW, LW, ST | 2022 - 2026
64
81
17
18
€1.5M
€950
3
3
M / M
180cm | 5'10"
Lean (70kg | 154lbs)
?
1,573
RW, ST | 2023 - 2025
63
63
0
28
€475K
€950
3
3
M / L
181cm | 5'11"
Average (79kg | 174lbs)
?
1,682
RW, CAM, RM | 2023 - 2027
60
67
7
22
€500K
€950
3
3
H / M
171cm | 5'7"
Average (66kg | 146lbs)
?
1,563
RW, RWB, ST | 2022 - 2026
62
70
8
22
€900K
€1.4K
3
3
H / M
175cm | 5'8"
Average (65kg | 143lbs)
?
1,626
RW, LW, ST | 2020 - 2027
63
72
9
20
€1.1M
€4.5K
3
2
H / M
170cm | 5'6"
Short & Lean- (63kg | 139lbs)
?
1,646
RW, LW | 2017 - 2025
66
73
7
20
€1.7M
€6.8K
3
3
H / L
172cm | 5'7"
Average (62kg | 137lbs)
?
1,679
RW, LW | 2023 - 2025
65
75
10
20
€1.6M
€4.8K
3
3
H / L
168cm | 5'6"
Short & Lean- (65kg | 143lbs)
?
1,622
RW, RB, CM | 2022 - 2024
62
69
7
21
€800K
€3.4K
3
3
H / M
185cm | 6'0"
High & Stocky (77kg | 170lbs)
?
1,535
RW, LW, CF | 2022 - 2026
65
78
13
19
€1.7M
€3.5K
3
3
M / M
170cm | 5'6"
Short & Lean- (64kg | 141lbs)
?
1,611
RW, RM | 2019 - 2024
62
70
8
22
€900K
€2.5K
3
3
M / L
180cm | 5'10"
Average (75kg | 165lbs)
?
1,587
RW, CF, LW | 2019 - 2025
66
79
13
21
€2.1M
€1.2K
3
2
H / M
171cm | 5'7"
Lean (68kg | 150lbs)
?
1,712
RW, RM, LW | 2021 - 2026
65
66
1
25
€850K
€3.9K
3
3
H / M
168cm | 5'6"
Short & Lean (63kg | 139lbs)
?
1,664
RW, ST | 2023 - 2024
64
76
12
21
€1.4M
€2.6K
3
3
M / L
172cm | 5'7"
Lean (72kg | 159lbs)
?
1,622
RW, ST, RM | 2023 - 2026
69
75
6
22
€2.2M
€6.2K
3
3
H / M
173cm | 5'8"
Lean (67kg | 148lbs)
?
1,693
Loan
RW, LW | 2018 - 2025
59
59
0
25
€250K
€500
3
3
M / L
170cm | 5'6"
Short & Lean- (68kg | 150lbs)
?
1,533
RW, RM | 2024 - 2024
68
68
0
27
€1.3M
€18K
3
3
M / M
180cm | 5'10"
Average (75kg | 165lbs)
?
1,648
RW, RM | 2024 - 2024
65
65
0
36
€230K
€2.9K
3
3
H / L
168cm | 5'6"
Short & Lean- (69kg | 152lbs)
?
1,744
Top Rated
New
Controversial