Denis Bouanga FIFA 23 - Rating and Potential - Career Mode | FIFACM

Denis
Bouanga

FIFA 23 Ratings and Stats

Similar players to Denis Bouanga

Info OVR POT GRO Age $ SM WF WR IGS
LM, RM, LW | 2021 - 2024
76
77
1
25
€9M
€35.5K
4
3
H / H
175cm | 5'8"
Average (70kg | 154lbs)
?
1,957
LM, RM | 2022 - 2027
78
82
4
23
€20M
€37K
4
4
H / M
172cm | 5'7"
Average (60kg | 132lbs)
?
2,033
LM, RM, ST | 2022 - 2027
74
86
12
18
€10M
€11.5K
3
3
H / M
165cm | 5'4"
Short and Balanced (71kg | 157lbs)
?
1,821
LM | 2019 - 2025
73
76
3
24
€4.2M
€34K
3
3
H / M
177cm | 5'9"
Lean (65kg | 143lbs)
?
1,887
LM, LB | 2022 - 2025
71
71
0
26
€2M
€15K
3
4
H / M
183cm | 6'0"
Lean (78kg | 172lbs)
?
1,931
LM, ST | 2021 - 2024
74
74
0
29
€4.1M
€22K
3
3
H / M
188cm | 6'2"
High & Average+ (85kg | 187lbs)
?
1,923
LM | 2018 - 2023
76
76
0
26
€8M
€30K
4
4
M / M
175cm | 5'8"
Average (72kg | 159lbs)
?
1,974
LM, ST | 2020 - 2024
76
79
3
24
€10M
€20K
3
3
M / M
182cm | 5'11"
Average (71kg | 157lbs)
?
1,875
Loan
LM, ST | 2020 - 2024
70
79
9
21
€3.6M
€13.5K
3
3
H / M
180cm | 5'10"
Stocky (72kg | 159lbs)
?
1,812
LM | 2016 - 2025
80
83
3
24
€29M
€76K
3
4
H / L
185cm | 6'0"
High & Average (72kg | 159lbs)
?
2,009
LM, ST, LW | 2020 - 2023
69
70
1
25
€1.7M
€7.1K
3
3
H / M
178cm | 5'10"
Stocky (64kg | 141lbs)
?
1,830
LM, CAM, ST | 2023 - 2026
70
81
11
21
€3.6M
€8.8K
3
3
H / M
174cm | 5'8"
Average (73kg | 161lbs)
?
1,852
LM, ST | 2021 - 2026
73
81
8
21
€7M
€12.5K
4
5
M / H
178cm | 5'10"
Lean (71kg | 157lbs)
?
1,868
LM, ST | 2021 - 2025
78
85
7
23
€28M
€24K
4
3
H / M
179cm | 5'10"
Lean (69kg | 152lbs)
?
2,054
LM, RM, LWB | 2021 - 2025
70
73
3
24
€2.2M
€8K
4
3
H / L
178cm | 5'10"
Average (78kg | 172lbs)
?
1,816
Loan
74
74
0
31
€3.5M
€10K
3
4
H / L
190cm | 6'2"
High & Average (83kg | 183lbs)
?
1,968
LM, ST | 2021 - 2024
72
76
4
24
€3.4M
€18K
4
4
H / M
182cm | 5'11"
Average (74kg | 163lbs)
?
1,809
LM, RM | 2022 - 2024
69
69
0
26
€1.5M
€5.3K
4
4
H / M
182cm | 5'11"
Stocky (75kg | 165lbs)
?
1,871
LM, RM | 2021 - 2026
73
76
3
23
€4.2M
€16.5K
3
4
H / M
174cm | 5'8"
Average (65kg | 143lbs)
?
1,895
77
77
0
22
€12.5M
€24.5K
3
3
M / M
178cm | 5'10"
Stocky (78kg | 172lbs)
?
1,766
LM, ST | 2020 - 2024
71
76
5
23
€2.8M
€4.4K
3
3
H / M
175cm | 5'8"
Average (70kg | 154lbs)
?
1,868
79
79
0
29
€17M
€29.5K
3
3
M / M
172cm | 5'7"
Lean (69kg | 152lbs)
?
1,940
LM, ST | 2022 - 2025
78
78
0
31
€11.5M
€21.5K
4
4
M / L
180cm | 5'10"
Lean (77kg | 170lbs)
?
1,999
LM, RM, ST | 2017 - 2025
76
79
3
24
€10M
€16.5K
4
3
H / H
177cm | 5'9"
Average (69kg | 152lbs)
?
2,000
Loan
LM, RM | 2018 - 2024
76
81
5
23
€11.5M
€27K
4
4
H / M
172cm | 5'7"
Average (66kg | 146lbs)
?
1,922
Loan
LM, LW, RM | 2022 - 2027
75
82
7
22
€11.5M
€26K
3
3
H / M
178cm | 5'10"
Lean (66kg | 146lbs)
?
1,839
LM, RM, CAM | 2017 - 2023
73
73
0
31
€2.5M
€18K
3
4
H / H
180cm | 5'10"
Average (75kg | 165lbs)
?
1,995
LM | 2023 - 2026
78
78
0
29
€14M
€26.5K
4
4
H / M
174cm | 5'8"
Stocky (74kg | 163lbs)
?
2,014
LM, RM, CF | 2023 - 2024
71
71
0
31
€1.6M
€6.7K
4
4
M / L
180cm | 5'10"
Lean (79kg | 174lbs)
?
1,781
LM, ST | 2020 - 2023
72
75
3
24
€3.2M
€12.5K
3
4
H / H
187cm | 6'1"
High & Average (88kg | 194lbs)
?
1,872
LM, LWB, ST | 2021 - 2025
67
71
4
23
€1.5M
€4.5K
4
4
H / M
175cm | 5'8"
Average (69kg | 152lbs)
?
1,857
LM, CF, RM | 2023 - 2024
69
69
0
28
€1.4M
€4.4K
3
3
H / H
172cm | 5'7"
Average (69kg | 152lbs)
?
1,840
LM, ST | 2018 - 2025
71
71
0
29
€1.8M
€27.5K
4
3
H / M
172cm | 5'7"
Stocky (76kg | 168lbs)
?
1,795
LM | 2021 - 2025
79
80
1
25
€21M
€67K
4
4
M / M
178cm | 5'10"
Average (71kg | 157lbs)
?
2,032
LM, LWB, RWB | 2022 - 2024
70
70
0
29
€1.6M
€11K
4
4
M / L
173cm | 5'8"
Stocky (71kg | 157lbs)
?
1,899
LM, RM | 2022 - 2026
72
81
9
23
€5M
€17.5K
4
3
M / M
175cm | 5'8"
Average (74kg | 163lbs)
?
1,912
LM, RM | 2019 - 2025
74
80
6
23
€6.5M
€20.5K
4
4
H / M
179cm | 5'10"
Lean (68kg | 150lbs)
?
1,962
LM, ST, RM | 2018 - 2023
68
68
0
27
€1.3M
€5.1K
4
4
H / M
174cm | 5'8"
Average (70kg | 154lbs)
?
1,813
LM, RM | 2019 - 2023
71
71
0
32
€1.5M
€12K
4
3
H / M
175cm | 5'8"
Average (76kg | 168lbs)
?
1,880
LM, RM, ST | 2023 - 2023
71
71
0
28
€1.9M
€12.5K
3
3
M / M
175cm | 5'8"
Average (72kg | 159lbs)
?
1,802
LM, CAM, RM | 2019 - 2023
69
70
1
25
€1.7M
€9.3K
3
4
H / M
188cm | 6'2"
High & Average (78kg | 172lbs)
?
1,784
LM, RM, ST | 2022 - 2024
74
77
3
25
€5.5M
€4.9K
3
4
H / M
178cm | 5'10"
Lean (78kg | 172lbs)
?
1,876
LM, LW | 2023 - 2026
75
80
5
23
€8.5M
€19K
4
3
H / L
165cm | 5'4"
Short & Lean- (69kg | 152lbs)
?
1,999
LM, RM, LW | 2023 - 2023
72
72
0
26
€2.6M
€14K
3
3
H / L
175cm | 5'8"
Average (74kg | 163lbs)
?
1,932
LM, RM | 2022 - 2025
75
75
0
30
€5.5M
€6.6K
3
3
H / M
180cm | 5'10"
Lean (72kg | 159lbs)
?
2,040
LM, ST, RM | 2019 - 2023
70
70
0
31
€1.3M
€15K
3
4
M / M
177cm | 5'9"
Average (72kg | 159lbs)
?
1,854
LM | 2021 - 2025
76
76
0
26
€8M
€27K
4
4
H / M
181cm | 5'11"
Average (76kg | 168lbs)
?
1,916
LM, RM, CM | 2021 - 2024
71
71
0
31
€1.6M
€8.5K
3
4
M / M
181cm | 5'11"
Average (82kg | 181lbs)
?
1,962
LM, LW, LWB | 2022 - 2025
70
77
7
21
€3.2M
€3.7K
3
4
H / M
183cm | 6'0"
Average (81kg | 179lbs)
?
1,828
LM, RM, CF | 2022 - 2025
73
73
0
28
€3.1M
€13.5K
4
3
H / M
178cm | 5'10"
Average (75kg | 165lbs)
?
1,885
LM, LW, RM | 2022 - 2023
67
67
0
27
€1.1M
€3K
3
3
H / M
182cm | 5'11"
Average (78kg | 172lbs)
?
1,790
Loan
LM, LW, ST | 2020 - 2024
72
72
0
28
€2.4M
€16K
4
3
M / M
175cm | 5'8"
Average (73kg | 161lbs)
?
1,865
LM, CAM | 2022 - 2025
70
76
6
22
€2.6M
€7K
3
3
M / M
171cm | 5'7"
Lean (63kg | 139lbs)
?
1,814
LM, LW | 2021 - 2023
78
78
0
29
€14M
€62K
4
3
M / M
178cm | 5'10"
Lean (73kg | 161lbs)
?
2,048
LM, LW, CF | 2022 - 2026
77
78
1
25
€12.5M
€43K
4
3
M / M
174cm | 5'8"
Average (68kg | 150lbs)
?
1,934
Top Rated
New
Controversial