Falaye
Sacko

FIFA 21 Ratings and Stats

Similar players to Falaye Sacko

Info OVR POT GRO Age $ SM WF WR IGS
RB, RWB | 2018 - 2022
76
76
0
27
€7M
€34K
3
3
H / M
181cm | 5'11"
Average (74kg | 163lbs)
?
1,931
RB, RWB | 2019 - 2023
72
76
4
25
€3M
€16.5K
3
2
H / M
189cm | 6'2"
High & Average (78kg | 172lbs)
?
1,890
RB, RWB | 2021 - 2025
72
84
12
19
€5.5M
€17.5K
3
3
H / M
175cm | 5'8"
Average (70kg | 154lbs)
?
1,884
RB | 2019 - 2023
79
82
3
25
€21.5M
€43.5K
3
3
H / M
184cm | 6'0"
Average (83kg | 183lbs)
?
2,002
RB, RWB, RM | 2021 - 2025
72
80
8
22
€5M
€12K
3
3
H / M
183cm | 6'0"
Average (76kg | 168lbs)
?
1,904
RB | 2020 - 2024
74
77
3
26
€5M
€45K
2
2
H / M
185cm | 6'0"
High & Average (72kg | 159lbs)
?
1,886
RB, RWB | 2019 - 2024
74
80
6
21
€6.5M
€18K
3
4
H / M
176cm | 5'9"
Average (69kg | 152lbs)
?
1,901
RB | 2020 - 2024
74
78
4
24
€5.5M
€13.5K
3
3
H / M
181cm | 5'11"
Stocky (83kg | 183lbs)
?
1,910
RB, LB | 2018 - 2021
70
77
7
22
€3.1M
€3.9K
2
3
H / M
177cm | 5'9"
Lean (68kg | 150lbs)
?
1,781
78
78
0
32
€9.5M
€28K
2
3
H / H
169cm | 5'6"
Short & Lean- (66kg | 146lbs)
?
1,978
RB, RW | 2015 - 2022
72
72
0
30
€2M
€6.5K
3
3
H / H
177cm | 5'9"
Average (72kg | 159lbs)
?
1,936
RB | 2018 - 2025
76
79
3
22
€9.5M
€28.5K
2
3
H / H
175cm | 5'8"
Average (71kg | 157lbs)
?
1,882
RB, LM, RM | 2018 - 2023
69
77
8
22
€3M
€2.9K
2
3
H / M
176cm | 5'9"
Lean (72kg | 159lbs)
?
1,912
RB, CM | 2021 - 2025
74
74
0
29
€3.7M
€22K
3
3
H / M
174cm | 5'8"
Average (73kg | 161lbs)
?
2,079
Top Rated
New
Controversial